Fideltus İleri Teknoloji

Fideltus İleri Teknoloji

Fideltus ileri teknoloji araç takip, plaka tanıma sistemleri, otopark yönetim sistemleri vb. alanlarda faaliyet göstermektedir. Fideltus İleri Teknoloji Venture’nin disiplinli yatırım stratejisi, hızla büyümekte olan dört temel ilgi alanı üzerine odaklanmaktadır: komünikasyon, altyapı, yazılım ve servisler, tüketici teknolojisi, biyo-eczacılık, tıbbi cihazlar ve gelişen teknolojilerdir.

Hakkımızda

FIDELTUS, bilginizin gücünü açığa çıkarmanıza yardımcı olan teknoloji ve araçlar sağlamaktadır. Esnek, ölçeklenebilir ve güvenli bilgi altyapıları tasarlamanıza, inşa etmenize ve yönetmenize yardımcı olabiliriz. Ve bu altyapılarla, bilginizi erişilebilir, araştırılabilir, paylaşılabilir ve sonunda işlenebilir kılmak için akıllı ve etkili biçimde depolayabilir, koruyabilir ve yönetebilirsiniz.

FIDELTUS bilgi altyapısını aynı zamanda bilginizin yaşam boyu yönetim stratejilerinin uygulanması, kritik bilgi varlıklarınızın emniyete alınması, rekabet avantajı için içeriğinizin arttırılması, veri merkezi işlemlerinizin otomatikleştirilmesi, güç ve soğutma giderlerinin azaltılması ve daha fazla amacın temelin olarak kullanabilirsiniz.

Kısacası, bilgi altyapısıyla, potansiyel olarak ciddi risklerden kaçınıp, bilgi yönetimi ile ilişkili önemli giderleri azaltırken, iş avantajı için değerinden tam anlamıyla yararlanabilirsiniz.

Stratejimiz

Harika fikirler, yenilikçi teknolojiler ve olumlu piyasa şartları başarılı bir firma için yapı taşları olsa da, aradığımız esas başarı unsuru sağlam işletme deneyimine ve kökleri derinlere dayanan alan uzmanlığına sahip olağanüstü bir yönetim ekibidir. Yatırım stratejimizin temelinde, portföy çeşitliliği, stok – piyasa performansına minimum güven, portföydeki firmaların aktif olarak izlenmesi ve mevcut yatırımlarının disiplinli yönetimi bulunmaktadır. Tipik olarak yatırımlarımızın ilk sendikasyonlarını biz gerçekleştiriyoruz. Bir yatırım sendikasyonu gerçekleştiğinde, Fideltus yönetim kurulu üyeliğine aktif biçimde devam eder ve işlevsel, stratejik ve finansal olmak üzere çok çeşitli görevlerde yardımcı olur. Özellikle, portföyümüzdeki firmalara, Fideltus’un işbirlikçi ve katma değerli yatırım felsefesini izleyerek, yönetim ekiplerini geliştirme, rekabetçi stratejilerini düzeltme ve endüstri ortaklıklarını güçlendirme bakımından yardımcı oluyoruz.

Faaliyet Alanları

Fideltus Advanced Technology Venture’nin disiplinli yatırım stratejisi, hızla büyümekte olan dört temel ilgi alanı üzerine odaklanmaktadır: komünikasyon, altyapı, yazılım ve servisler, tüketici teknolojisi, biyo-eczacılık, tıbbi cihazlar ve gelişen teknolojiler. Portföyümüzdeki firmaların büyük bir kısmın Türkiye’de bulunmaktadır.

İşbirliği

FIDELTUS, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) bölgesinde, kamu sektörü ve özel sektörler olmak üzere her tip ve her ölçekli sektördeki kuruluşlarla çalışmaktadır. Müşterilerimiz arasında, bankalar ve diğer finansal hizmet firmaları, üreticiler, sağlık ve yaşam bilimi kuruluşları, Internet hizmeti ve telekomünikasyon sağlayıcıları, havayolları ve nakliye firmaları, eğitim kurumları ve kamu sektörü acenteleri yer almaktadır.

Liderlik

Bugün, dünya genelinde 100’ü aşkın çalışanımız bulunmaktadır. Dünyanın dört bir yanında, 60’ı aşkın ülkedeki yaklaşık 40 satış ofisi ve çok sayıda ortağımız tarafından temsil edilmekteyiz. Dünyada bilgi altyapısına odaklanmış en geniş satış ve servis gücüne sahibiz ve teknoloji, dış kaynak, sistem entegrasyonu, servis ve dağıtım ortaklarımızdan oluşan global ağ ile yakından çalışmaktayız.

Sosyal ve çevresel açıdan sorumlu bir şekilde hareket etmeye ve yerel ve global ortamlarda dikkatli ve düşünceli bir komşu olmayı taahhüt etmekteyiz.

Hedeflerimiz

 • Eğitim planlamaları yaparak karar vericilerin aktif katılım gücünü arttırmak,
 • Ürün kalitesini, Maliyetlerin azaltılmasını, İş emniyetinin arttırılmasını ve Müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Kalite Güvence Sistemi’nin sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlamak,
 • Süreç başarımlarının ölçümünü sağlamak,
 • Tüm çalışanların takım ruhu bilinci ile müşteri odaklı çalışmasını sağlamak,

Temel Değerlerimiz

 • Yenilik ve yaratıcılık
 • Kaliteye olan inanç
 • Güvenirlilik
 • Müşteri odaklılık
 • Şeffaflık
 • Rekabetçilik
 • Sorumluluk bilinci
 • Çevre ve doğaya saygı,
 • Bilgi varlıklarının ve sorumluluğunun farkındalılığı

Hedef Pazarlar

 • Komünikasyon
 • Altyapı
 • Yazılım ve Servisler
 • Gelişen Teknoloji
 • Tüketici Teknolojisi
 • Biyo-eczacılık
 • Tıbbi Cihazlar
 • Robot Teknolojileri
 • Bilgi Teknolojileri

Politikalarımız

Fideltus Kalite Politikası

Kalite Politikamız

 • Küresel rekabette başarılı olabilmek için, kaliteyi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulayacağız,
 • Fideltus olarak, değişen dünya koşulları doğrultusunda müşterilerimize yüksek teknolojiye dayalı ürün ve hizmetleri sağlamak için, sürekli gelişme mantığını tüm süreçlerimize uygulayarak başarımızın artmasının sağlanması,
 • Amacımız siparişten teslimata müşteri güvenirliliğinin sağlanması ve bunun sürekliliğinin sağlanması,
 • Başarımızın artması için, çalışanlarımızın yetkinliğini arttıracak eğitimlerin alınması,
 • Sektör içinde rekabette başarı sağlanması için gerekli tüm teknolojik gelişmelerin, öncül olarak takip edilerek, gerekli tedbirlerin alınması,

Çevre Politikalarımız

 • Geri dönüşüm imkânı olan her türlü ürün, yarı işlenmiş ürün ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlamak.
 • Atık miktarlarını ve enerji tüketimini azaltarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak. Ekolojik Dengeyi Korumak,
 • Tüm çalışanları, çevreyi koruma, doğal yapıya saygı konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmalarını teşvik etmek,
 • Olası acil durum ve çevreyi kirletebilecek olayları yeterince önceden kestirmek, engelleyici, koruyucu önlemleri alarak hazırlıklı olmak,
 • İş alanımızla ilgili tüm kanun, yasa ve yönetmeliklere uymak.

Bilgi Güvenliği Politikaları

 • Kurum BGYS’nin işletir, denetler ve iyileştirir.
 • Risklerin sürekli takip edilmesi sağlanır.
 • Yönetim BGYS için gerekli kaynakları tahsis eder.
 • Gerekli bilgi güvenliği eğitimleri kurum içinde verilir.
 • Periyodik toplantılarla BGYS’yi gözden geçirir ve değişen riskleri, uygulanan kontrolleri izler, gerekli düzeltmeler için karar alır.
 • BGYS’nin denetimi için iç tetkik yapılır.
 • Tüm çalışanların BGYS politikalarını benimsemesi ve uyması sağlanır.